Efterspørgsel efter institutionspladser stiger med tilflytning til Orø

Orø skole og børnehus facade

Orø oplever en stigende tilflytning, hvilket har medført en forøgelse i efterspørgslen efter institutionspladser på øen. Antallet af børn på Orø vokser langt hurtigere end forventet, og som svar herpå har Holbæk kommune bevilget midler der skal udvide kapaciteten på både Børnehuset og skolen. Den voksende børnepopulation overstiger markant de tidligere forudsigelser i befolkningsprognoserne. Som […]

Svanemærket totalrenovering af Holbergskolen skaber inspirerende læringsmiljøer

Visualisering af Holbergskolen Sorø

Holbergskolen er på vej mod en spændende forandring. Sorø Kommune har igangsat en svanemærket totalrenovering af Bygning G på Holbergskolen, som skal skabe rammer for nye faciliteter og bedre undervisningsmiljøer. Renoveringen, der ledes af KABI Entreprise A/S, med rådgivning fra Klaus Nielsen AS, bærer præg af en holistisk tilgang til bæredygtighed og moderne byggeri af […]

Modernisering af rehabiliteringscenter i Brønshøj-Husum: En omfattende renovering

Der blev afholdt fælles besigtigelse under tilbudsfasen med flere interesserede bydende.

I samarbejde med Klaus Nielsen AS og MOLE Arkitekter sætter Københavns Kommune gang i en ambitiøs renovering af Bystævneparken i Brønshøj-Husum-området. Projektet, der omfatter istandsættelsen af et rehabiliteringscenter med 94 boliger samt tilhørende kontorer og fællesfaciliteter, er en del af en større helhedsplan for området. De eksisterende strukturer omkring rehabiliteringscenteret ved nr. 17-18 i den […]

Klaus Nielsen AS underskriver strategisk partnerskab

Siloutte af byggeplads

FA09 og Boligforeningen Vibo har fundet deres rådgivningshold, der skal hjælpe dem til en lang række ambitiøse byggeprojekter i de kommende år. Disse partnerskaber, som er en del af en fælles rammeaftale, vil omfatte totalrådgivning ved nybyggeri, udarbejdelse af helhedsplaner samt gennemførelse af større og komplekse renoveringsprojekter. Det er med stor glæde at vi kan […]

Historisk ejendom på Vesterbrogade bliver til kollegium projekt

Rendering af Vesterbrogade 95 som dynamisk kollegium for jura- og arkitektstuderende.

Dreyers Fond har for nylig annonceret erhvervelsen af den historiske ejendom med beliggenhed på Vesterbrogade 75. Denne spændende investering markerer begyndelsen på et innovativt projekt, der sigter mod at omdanne ejendommen til et dynamisk kollegium dedikeret til jura- og arkitektstuderende. Det fremtidige kollegium, der forventes at stå klar til sommeren 2025, har til formål at […]