Ventilation

Nedenfor kan du læse om hvordan vi arbejder med energioptimering og indeklima

Ventilation

Nedenfor kan du læse om hvordan vi arbejder med energioptimering og indeklima

Vores viden

Dårligt indeklima på arbejdspladsen, der er forårsaget af faktorer som temperatur, træk og dårlig luftkvalitet, kan påvirke arbejdsmiljøet. Et dårligt arbejdsmiljø kan give gener og sygdom, som kan påvirke og nedsætte effektiviteten hos den enkelte medarbejder.

Hos Klaus Nielsen AS har vi mange års erfaring med energioptimering og indeklima, og tilbyder følgende ydelser:

Sådan arbejder vi

I vores arbejde stræber vi altid efter at få anlæggets udformning og kanalføring til at harmonere med både arkitektens planer og bygherrens ønsker, samtidig med at vi lægger et stort fokus på både indeklimakrav og bæredygtigt energiforbrug. 

Vi ser det som en af vores spidskompetencer at sørge for godt samarbejde mellem alle parter involveret i bygningssager. Vi inddrager derfor tidligt i projektet både kunden og arkitekten, så vi kan opnå enighed om føringsveje og krav til ventilation.  

Hos Klaus Nielsen AS har vi et stærkt team med kompetencer og erfaring inden for både indeklima, projektering og drift af anlæg.

Indeklima

Et godt indeklima er en forudsætning for trivsel og sundhed, uanset om det er på en arbejdsplads eller privat i din bolig. Dårligt indeklima kan opleves på forskellige måder, eksempelvis som træk, støjgener, utilstrækkeligt lys eller dårlig luft.  

Hos Klaus Nielsen AS laver vi bygningsundersøgelser, hvor vi bl.a. vurderer isoleringsforhold ved brug af termofotografering, samt vurderer fugt-, råd- og svampeskader med både analyser på stedet og opfølgende laboratorietest.  

Du kan læse mere om de indeklima undersøgelser vi laver på energiområdet her.

Energidesign

Klaus Nielsen AS har vi en særlig interesse i energidesign, der skal minimere brugen af energi og tager udgangspunkt i arkitekturens passive energibesparende egenskaber tidligt i designprocessen. Resultater giver ikke kun bedre indeklima, men også færre synlige installationer, lavt energiforbrug og en fornuftig driftsøkonomi.  

Ved at bruge en holistisk tilgang til energidesign, hvor der inddrages alt, herunder husets placering, udformning, isolering, evnen til at optage og afgive varme, samt husets energikilder, kan der findes frem til de altafgørende faktorer for hvilken lavenergiramme dit hus kan leve op til.  

Et optimeret råhus, i kombination med den rigtige ventilation, elinstallationer og vedvarende energikilder skaber de bedste betingelser for at opbygge den ønskede energiklasse.

Vores rådgivningsydelser

Vi tilbyder blandt andet følgende ydelser:

Du kan læse mere om krav til indeklima stillet af Arbejdstilsynet ved at klikke her.

Vores erfaring

Vi har opnået stor erfaring indenfor projektering af ventilation til stort set alle typer af byggeri, viden om potentielle udfordringer i både udførelse og drift, optimering af indeklima, samt hvilke parametre der bør være i fokus. Denne erfaring er baseret på mange års arbejde, samt løbende tilegnelse af ny viden gennem uddannelse og kurser.  

I vores projektering af ventilationssystemer sørger vi for at sætte et tidligt fokus på eventuelle problemstillinger og udfordringer, således at vi kan rådgive til den mest optimale løsning under de forudsætninger der er sat.

Vil du høre mere?
Kontakt mig!

Henning Nielsen

Afdelingsleder for VVS, Ventilation og Indeklima

Referencer

Efter mere end 45 år i branchen, har vi opbygget en bred portefølje af referencer. Du kan se et uddrag fra forskellige referenceområder nedenfor.

Orø Skole og Børnehus

Ombygning og forbedring af eksisterende ejendomme

Holbergskolen

Svanemærket renovering, modernisering og genopretning

Vesterbrogade 75

Historisk Vesterbrobygning ombygges til kollegie

Minerva Soul

Opførelse af kontorbyggeri med trekantet atrium i midten

CCCE

Terrændæk for særlig tung trafik ved Københavns Lufthavn

Knabstrup Skole

Energirenovering af eksisterende bygninger samt udvidelse af skole og børnehus

Gråbrødre hus

Bevaringsfærdige Gråbrødre skole omdannet til 34 lejligheder

Glentevej 61

Ældre erhvervsejendom transformeret til topmoderne kontormiljø

Rørbækhuse

Nybyggeri i Sakskøbing opført efter BR18 og DGNB Guld certificering

Fredericiagade 84

Renovering af ældre etageejendom i Indre København