Bæredygtighed

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed på tværs af vores afdelinger

Bæredygtighed

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed på tværs af vores afdelinger

Vores viden

Hos Klaus Nielsen AS indgår miljø og bæredygtighed som en naturlig del af vores projektering. I både større og mindre projekter vurderer vi hvordan vi kan bidrage til at mindske miljøbelastningen i byggeri, samt muligheden for genbrug eller ombygning af eksisterende installationer såvel som konstruktioner.

I vores rådgivning tager vi udgangspunkt i vores kunders ønsker, behov og ambitionsniveau for bæredygtighed i et projekt, og vi evaluerer opnåelsen af de aftalte mål undervejs. Nogle af vores fokuspunkter er blandt andet:

Bæredygtigt byggeri - et fælles ansvar

Vi ser det som vores fælles ansvar at bidrage til miljøet og bæredygtigheden i det omfang det er muligt inden for rammerne af et byggeprojekt. For at varetage denne aktive rolle, holder vi os konstant opdateret om den seneste udvikling indenfor vores fagområder. Det gør os i stand til at rådgive vores kunder om de tilgængelige muligheder.

I vores projektering retter vi vores blik mod FN’s verdensmål. Det gør vi for at sikre, at vi som aktører i den danske byggebranche kan bidrage positivt mod det fælles mål om bæredygtighed.

I vores rådgivning tager vi ansvar for hele processen, samt for at ambitionerne bliver omsat i praksis. Vi tager derfor ikke kun selve byggeriets bæredygtighed i betragtning, men ser også på den efterfølgende drift, vedligeholdelse og til sidst nedrivning eller ombygning.

Vores erfaring

Nogle af de ydelser vi tilbyder er:   

Vi har igennem dette samlet en bred viden og erfaring på konstruktionsområdet, som gør os i stand til at tilbyde kvalificeret rådgivning. 

Vil du høre mere?
Kontakt mig!

Flemming Hagen

Partner og Direktør

Referencer

Efter mere end 45 år i branchen, har vi opbygget en bred portefølje af referencer. Du kan se et uddrag fra forskellige referenceområder nedenfor.

Orø Skole og Børnehus

Ombygning og forbedring af eksisterende ejendomme

Holbergskolen

Svanemærket renovering, modernisering og genopretning

Vesterbrogade 75

Historisk Vesterbrobygning ombygges til kollegie

Minerva Soul

Opførelse af kontorbyggeri med trekantet atrium i midten

CCCE

Terrændæk for særlig tung trafik ved Københavns Lufthavn

Knabstrup Skole

Energirenovering af eksisterende bygninger samt udvidelse af skole og børnehus

Gråbrødre hus

Bevaringsfærdige Gråbrødre skole omdannet til 34 lejligheder

Glentevej 61

Ældre erhvervsejendom transformeret til topmoderne kontormiljø

Rørbækhuse

Nybyggeri i Sakskøbing opført efter BR18 og DGNB Guld certificering

Fredericiagade 84

Renovering af ældre etageejendom i Indre København