Bygherre-rådgivning

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi håndtere bygherrerådgivning

Bygherre-rådgivning

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi håndtere bygherrerådgivning

Vores viden

Hos Klaus Nielsen AS tilbyder vi byggeherrerådgivning, som uafhængigt varetager og understøtter bygherrens beslutningsprocesser. Vores rådgivningen bygger på ingeniørfaglige kompetencer fra hele virksomheden, så vi kan tilbyde rådgivning til alle faser af processen på et solidt fagligt fundament. 

Konkret omfatter vores bygherre rådgivende ydelser følgende:

Sådan arbejder vi

Som bygherrerådgivere ser vi os selv som bygherrens tætte sparringspartner, der gennem dialog identificerer behov og planlægger rådgivningsindsatsen. I rollen er vi bindeleddet, der kan give en helhedsorienteret vurdering, og som bidrager til alle parters fordel. Dette gør vi blandt andet ved at udfordrer alle parter i forløbet via kompetente spørgsmål og ideer, for dermed at sikre det bedst mulige projekt.

Vores faglige kompetencer bringes i spil, både i de indledende faser som bygherrerådgiver, men også ved at trække på vores erfaringer som totalrådgivere for at sikre et smidigt samarbejde mellem parterne.

Vores erfaring

Igennem vores arbejde, har vi erfaret at velunderbyggede analyser og faglig viden omsætter det, der er kompliceret til klare og enkle processer. Det er derfor denne fremgangsmåde vi bruger i vores rådgivning til bygherre. Vi ser det som vores opgave, at sikre et højt fagligt niveau i udbudsmateriale, samt i det færdige byggeri.

Vil du høre mere?
Kontakt mig!

Flemming Hagen

Partner og Direktør

Referencer

Efter mere end 45 år i branchen, har vi opbygget en bred portefølje af referencer. Du kan se et uddrag fra forskellige referenceområder nedenfor.

Orø Skole og Børnehus

Ombygning og forbedring af eksisterende ejendomme

Holbergskolen

Svanemærket renovering, modernisering og genopretning

Vesterbrogade 75

Historisk Vesterbrobygning ombygges til kollegie

Minerva Soul

Opførelse af kontorbyggeri med trekantet atrium i midten

CCCE

Terrændæk for særlig tung trafik ved Københavns Lufthavn

Knabstrup Skole

Energirenovering af eksisterende bygninger samt udvidelse af skole og børnehus

Gråbrødre hus

Bevaringsfærdige Gråbrødre skole omdannet til 34 lejligheder

Glentevej 61

Ældre erhvervsejendom transformeret til topmoderne kontormiljø

Rørbækhuse

Nybyggeri i Sakskøbing opført efter BR18 og DGNB Guld certificering

Fredericiagade 84

Renovering af ældre etageejendom i Indre København