Efterspørgsel efter institutionspladser stiger med tilflytning til Orø

Orø skole og børnehus facade

Orø oplever en stigende tilflytning, hvilket har medført en forøgelse i efterspørgslen efter institutionspladser på øen. Antallet af børn på Orø vokser langt hurtigere end forventet, og som svar herpå har Holbæk kommune bevilget midler der skal udvide kapaciteten på både Børnehuset og skolen. Den voksende børnepopulation overstiger markant de tidligere forudsigelser i befolkningsprognoserne. Som […]

Modernisering af rehabiliteringscenter i Brønshøj-Husum: En omfattende renovering

Der blev afholdt fælles besigtigelse under tilbudsfasen med flere interesserede bydende.

I samarbejde med Klaus Nielsen AS og MOLE Arkitekter sætter Københavns Kommune gang i en ambitiøs renovering af Bystævneparken i Brønshøj-Husum-området. Projektet, der omfatter istandsættelsen af et rehabiliteringscenter med 94 boliger samt tilhørende kontorer og fællesfaciliteter, er en del af en større helhedsplan for området. De eksisterende strukturer omkring rehabiliteringscenteret ved nr. 17-18 i den […]

Historisk ejendom på Vesterbrogade bliver til kollegium projekt

Rendering af Vesterbrogade 95 som dynamisk kollegium for jura- og arkitektstuderende.

Dreyers Fond har for nylig annonceret erhvervelsen af den historiske ejendom med beliggenhed på Vesterbrogade 75. Denne spændende investering markerer begyndelsen på et innovativt projekt, der sigter mod at omdanne ejendommen til et dynamisk kollegium dedikeret til jura- og arkitektstuderende. Det fremtidige kollegium, der forventes at stå klar til sommeren 2025, har til formål at […]