Vesterbrogade 75

Historisk Vesterbrobygning ombygges til kollegie

Vesterbrogade 75

Historisk Vesterbrobygning ombygges til kollegie

Vesterbrogade 75 - Ombygning

Denne ikoniske bygning, beliggende på hjørnet af Vesterbrogade og Oehlenschlægersgade, gennemgår en omfattende ombygning i skabelsen af et attraktivt kollegie for arkitekt- og jurastuderende.

Den oprindelige bygning er fra 1860 og blev i 1920 ombygget og udbygget. De efterfølgende ca. 100 år gennemgik bygningen adskillige ombygninger.

De eksisterende erhvervslejemål i stueetagen og noget af 1. sal bibeholdes under hele byggeriet, med dertil sikring af midlertidige installationer for sikring af fortsat drift.

Konstruktivt er bygningen kombineret af traditionelt bindingsværk og avancerede byggeteknikker, Dette stiller krav til omhyggelig planlægning og opretholdelse af de konstruktive principper. Bygningen udføres med nyt Københavnertag og 2 nye tagterrasser.

I hele kollegiedelen udføres der komplet nye installationer for vand og varme efter moderne forhold. Både fællesområder og værelser udføres med balanceret ventilation, diskret integreret i møblerne, hvilket afspejler en ensartet æstetik og højt funktionsniveau.

De elektriske installationer udføres efter nugældende standard og seneste teknologi og med et særligt fokus på at sikre følelsen af en hjemlig indretning og atmosfære, både i forhold til installationers placering og i særlig grad i valget af belysningsarmaturer.

 

Med anvendelse af 3D-design i Revit har vi sikret koordinering og integration af alle elementer i projektet, hvilket fremmer en effektiv udførelse og høj kvalitet i det færdige byggeri.

Klaus Nielsen A/S har været ingeniørrådgiver på alle tekniske installationer som kloak, el, VVS og ventilation samt konstruktioner inkl. certificering.

Klaus Nielsen A/S har samtidig være ansvarlige for arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen.

Fotos:

Tegnestuen Vandkunsten

FAKTA

Beliggenhed

Vesterbrogade 75

Areal

2481 m2

Byggeår

Ultimo 2023 – medio 2025

Status

Igangværende

Entreprisesum

65 mio. kr. ekskl. moms

Entrepriseform

Hovedentreprise

Bygherre

Dreyers Fond

Entreprenør

Jakon A/S

Arkitekt

Tegnestuen Vandkunsten

Ingeniør

Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører AS