Søetatens Pigeskole

Omfattende restaurering af fredet ejendom fra 1858

Søetatens Pigeskole

Omfattende restaurering af fredet ejendom fra 1858

Genskabelse af historiske åbninger i de indvendige vægge

Projektet omhandler en fuldstændig restaurering af ejendommen, som blev opført i 1858. Bygherre Realdania By & Byg A/S, ønskede at genskabe indtrykket af ejendommen med respekt for oprindelsestiden. Efter restaureringen skal ejendommen benyttes til kontorfællesskab.

Klaus Nielsen AS har bidraget med en fuldstændig udskiftning af alle el installationer i ejendommen. Nye installationer blev udført efter gældende standarder i respekt for ejendommens historiske oprindelse. Fremføring af installationer blev planlagt og koordineret for mindst mulig synlighed så det kun er specifikt udvalgte installationer, der var synlige. Alle belysningsarmaturer blev valgt i harmoni med det historiske indtryk ejendommen havde engang.

Derudover har Klaus Nielsen AS bidraget med et konstruktionsprojekt ved genskabelsen af de historiske åbninger i de indvendige vægge.

Grundet ejendommens klassifikation som fredet, skulle alle produkter og udførelsesprincipper godkendes af Slots- og kulturstyrelsen som et led i fredningen og genskabelsen af ejendommens historiske udtryk.

Projekteringen er foregået i tæt dialog med arkitekterne, som har mange års erfaring med sammenlignelige byggeopgaver.
Under udførelsen og efterhånden som konstruktionen blev blotlagt, har det været nødvendigt med flere revurderinger af udførelsesprincippet for til stadighed at sikre en udførelse med stor respekt for ejendommens ånd.

Udvendigt på parkeringsområdet, er der blevet gjort klar med kabelinstallationer for tilslutning af flere aktive ladestandere til brug for de fremtidige brugere af kontorfælleskabet i ejendommen.

Fotos:

Realdania By & Byg

FAKTA

Beliggenhed

Borgergade 111, København K

Areal

3000 m2

Byggeår

Juli 2020 – Maj 2022

Status

Afsluttet

Entreprisesum

Ikke oplyst kr. ekskl. moms

Entrepriseform

Fagentreprise

Bygherre

Realdania By og Byg A/S
Anders Brüel

Entreprenør

N/A

Arkitekt

Drachmann Arkitekter

Ingeniør

Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører AS