Rosenhuset

Restaurering af Tuborgs tidligere adminstrationsbygning

Rosenhuset

Restaurering af Tuborgs tidligere adminstrationsbygning

En solid, kubisk krop med dekorative detaljer

Tuborgs tidligere administrationsbygning i Hellerup er tegnet af arkitekten Anton Sophus Rosen og er opført i 1913. Huset, der er i stilen skønvirke, er fredet og i dag ejet af Realdania Byg.

Tilbage til de oprindelige rødder
Rosenhuset bar stærkt præg af at have været igennem mange ændringer gennem tiden, så bygningens specielle udtryk og mening var forsvundet. I restaureringen er der lagt særlig vægt på at genskabe så meget af det oprindelige interiør som muligt og føre huset tilbage til dets udgangspunkt.

En opgave, der favner bredt
Under restaureringen har vi skiftet alle tekniske installationer, herunder  varme, ventilation, vand- og afløbsinstallationer. De er alle blevet integreret i bygningsarkitekturen i samråd med Kulturstyrelsen. Radiatorer og varmerør er skjult bag nye arkitekttegnede radiatorskjulere/paneler langs facaderne. For at ventilere og varme bygningens store hall op, bliver der
blæst luft ind fra de fire bærende søjler placeret i hvert sit hjørne, som det oprindeligt var tiltænkt.

Der er etableret et nyt stor/kantinekøkken. De oprindelige toiletforhold i bygningen er genskabt og renoveret med nye vand- og afløbsrør. Udvendigt er de 100 år gamle teglsten, bly- og kobberinddækninger, kobbertagrender og nedløb skiftet ud, mens vinduer og murværk er renoveret.

Klaus Nielsen AS har været ingeniørrådgiver på alle konstruktioner, VVS og
ventilation

Fotos:

Kurt Rodahl Hoppe

FAKTA

Beliggenhed

Strandvejen 54, 2900 Hellerup

Areal

4800 m2

Byggeår

2007-2012

Status

Afsluttet

Entreprisesum

N/A kr. ekskl. moms

Entrepriseform

N/A

Bygherre

Realdania
Per Troelsen

Entreprenør

Totalentreprise
Københavns Byggestyring

Arkitekt

Bertelsen & Scheving

Ingeniør

Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører AS