Professionshøjskolen Absalon, Bygning C

Ny kontorbygning itl Professionshøjskolen Absalon I Roskilde, med sammenkobling til den eksisterende hovedbygning

Professionshøjskolen Absalon, Bygning C

Ny kontorbygning itl Professionshøjskolen Absalon I Roskilde, med sammenkobling til den eksisterende hovedbygning

Naturligt og lyst atrium som centrum i ny kontorbygning

Bygning C er Professionshøjskolen Absalon Campus Roskildes nye tilbygning. Bygningen er skabt til medarbejdere dvs. undervisere tilknyttet de faglige centre, FoU’erne (Forskning og udvikling), administration og ledelsen. Bygningen er via en gangbro på 1. sal forbundet til den eksisterende bygning A, hvor undervisningslokalerne findes.

Bygningen er projekteret og opført med udgangspunkt i en dynamisk kontorløsning uden faste kontor pladser, med opbevaringsrum til de enkelte medarbejder integreret i væggene i atriet.

Bygningen er opført i to etager med et åbent lyst, naturligt ventileret atrium i midten af bygningen, og indrettes med større og mindre kontorrum samt mødelokaler, placeret langs facadevægge med udsyn til omgivelserne og direkte dagslys. Centralt i bygningen findes fælles- og supportfunktioner som tekøkken, lounge, dialogrum mv. Belysningsarmaturerne i atriet bidrager med et unikt udtryk, samtidig med  at deres lydabsorberende egenskaber er med til at skabe en god akustik i  det høje rum.

Atriet er naturligt ventileret via ovenlys i toppen, samt et vindue i facade som skaber et godt indeklima i atriet. Dette muliggør det rå look i atriet, uden for mange forstyrrende elementer i form af store ventilationskanaler. Resterende rum er ventileret af et centralt ventilationsanlæg placeret i taghuset sammen med den øvrige teknik. Taget er udnyttet til solceller.
Bebyggelsen er opført i facade af betonelementer i bagvæg med isolering, og skalmur i tegl yderst.

Klaus Nielsen A/S har været ingeniørrådgiver på alle konstruktioner, elinstallationer, VVS, ventilation og CTS, og alt er projekteret i 3D.

Fotos:

Rønnow arkitekter A/S

FAKTA

Beliggenhed

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Areal

1842 m2

Byggeår

November 2018 – December 2020

Status

Afsluttet

Entreprisesum

40 mio. kr. ekskl. moms

Entrepriseform

Hovedentreprise

Bygherre

Professionshøjskolen Absalon
Birgitte Lunden Poulsen
bpo@pha.dk
+45 72 48 22 75

Entreprenør

Jakon A/S

Arkitekt

Rønnow arkitekter A/S

Ingeniør

Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører AS