Orø Skole og Børnehus

Ombygning og forbedring af eksisterende ejendomme

Orø Skole og Børnehus

Ombygning og forbedring af eksisterende ejendomme

Renovering af adminstrationsbygning og børnehus

Projektet består af bygning 1, som er administrationsbygningen og bygning 2 som kaldes børnehus.

Bygning 1 er registreret med en bevaringsværdi på 4.

I bygning 1 bliver der etableret en større stålsøjlekonstruktion til at bære etageadskillelsen efter at en række vægge bliver fjernet for at gøre indretningsmulighederne større for brugerne. Stålet indbygges i naturlig samhørighed med den eksisterende konstruktion.

I bygning 1 efterisoleres tagkonstruktionen for optimering af energiforbruget i bygningen. Samtidig etableres der balanceret ventilation som udføres skjult, så rummene fremstår enkle og indbydende. Der etableres tilmed gulvvarme i halvdelen af stueetagen og hele 1. sal, hvilket også bidrager til fri mulighed for at indrette rummene efter brugernes behov. Samlet set øges komfortniveauet i bygningen betydeligt.

I bygning 1 etableres der tidssvarende elinstallationer med energieffektiv LED belysning alle steder og elektrisk styrede ovenlys.

I bygning 2 hæves hanebåndet på en stor del af 1. sal for at skabe øget loftshøjde. Denne krævende ændring betyder reviderede konstruktive principper for bygningen. Adgangen til 1. sal redefineres med en helt ny trappe indbygget midt i den eksisterende bygning.

I bygning 2 etableres balanceret ventilation på 1. sal, med supplerende natkøl for dels at sikre komforten når brugerne møder ind og dels at holde energiforbruget nede. I stuen etableres gulvvarme i en del af bygningen som øger komforten i det at brugerne af børnehuset ofte leger på gulvet.

Klaus Nielsen A/S har været ingeniørrådgiver på alle tekniske installationer som kloak, el, VVS og ventilation samt konstruktioner inkl. certificering.

Fotos:

Klaus Nielsen AS

FAKTA

Beliggenhed

Bygaden 50, Bybjerg, 4305 Orø

Areal

466 m2
2

Byggeår

Medio 2024 – Medio 2025

Status

Påbegyndt

Entreprisesum

N/A kr. ekskl. moms

Entrepriseform

Hovedentreprise

Bygherre

Holbæk Kommune

Entreprenør

N/A

Arkitekt

Schou Birkendorf Arkitekter

Ingeniør

Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører AS