Munkebjergvænget børneinstitution

Visionært, målrettet og bæredygtig institution der støtter den pædagogiske retning

Munkebjergvænget børneinstitution

Visionært, målrettet og bæredygtig institution der støtter den pædagogiske retning

Omfattende og spændende nybyggeri i flere etaper

Etape 2 omhandler opførelse af 145 boliger med plads til forskellige målgrupper og rekreative fællesarealer, der fungerer som klimatilpasning og LAR-løsning. Parken håndterer de øgede regnmængder og skaber værdi for brugerne i et frodigt landskab med en høj biodiversitet og forskellige opholds-, lege- og aktivitetsmuligheder.

Etape 3 er en fortsættelse af den videre udvikling og modernisering, hvor der er opført 245 boliger, centerbebyggelse, fitnesscenter, fælleshus, p-kælder og en integreret børneinstitution. Børnehuset bliver på 600 m2, hvor 70 børn i alderen 0-6 år er flyttet ind i den nye institution i september 2022. Bag børnehuset står Fund Idrætsbørnehave, der sætter fokus på bevægelse, hvilket passer godt ind, hvor også udenomsarealerne er prioriteret højt med plads til leg og udvikling.

Institution bygges i bæredygtige materialer med mulighed for gode forhold til børnene, herunder b.la. science- og tech rum samt teater og rollespilsrum med plads til sang og musik. Børnehuset får adgang til områdets store legeplads, boldbaner og fredskoven på området. Der bliver bygget et stort industrikøkken med indretning, så børnene kan være med til at
bage og lave økologisk mad sammen med pædagogerne.

Alt er projekteret med bæredygtighed for øje ved valg af alle de tekniske installationer og med et projektoptimeret indeklimaanlæg, som tilgodeser et minimum af C02 aftryk, for et langsigtet perspektiv. For ydermere at tilgodese bæredygtighed, er der etableret et stort solcelleanlæg på taget,for så stor en dækning af det årlige elforbrug som muligt. Anlægget er bygget op, så uønsket skyggevirkning begrænses.

Klaus Nielsen AS har været ingeniørrådgiver på alle ingeniørdiscipliner herunder konstruktioner, el installationer, VVS, ventilation, brand og akustik.

Leder af FUND Børnehave og SFO Trine Da Silva Weng udtaler: ”Vi har fået muligheden for at skabe et visionært og målrettet børnehus, som virkelig skiller sig ud. Vi har været med fra den allerførste streg på papiret, til den konkrete indretning og det er vi taknemmelig for. Vi ved, at for at skabe et kvalificeret dagtilbud for børn, og samtidig fastholde og udvikle de allerbedste bedste medarbejdere, kræver det et meget tydeligt afsæt. Dette gøres bedst, hvis bygninger og rum støtter den pædagogiske retning, som vi samler i udsagnet “Børn bevæger verden.”

Fotos:

N/A

FAKTA

Beliggenhed

Munkebjergvej, Odense

Areal

32500 m2

Byggeår

2018 – 2019 (etape 2) og 2020 – 2022 (etape 3)

Status

Afsluttet

Entreprisesum

520 mio kr. ekskl. moms

Entrepriseform

Fagentreprise

Bygherre

Barfoed Group
Søren Aagaard Rasmussen
+45 30 17 18 90

Entreprenør

N/A

Arkitekt

Juul & Frost Arkitekter

Ingeniør

Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører AS