Minerva Soul

Opførelse af kontorbyggeri med trekantet atrium i midten

Minerva Soul

Opførelse af kontorbyggeri med trekantet atrium i midten

Nybyggeri af kontor i forlængelse af eksisterende laboratie

I forlængelse af en eksisterende laboratoriebygning, er vi i fuld gang med at opføre en kontorbygning med et trekantet atrium i midten, der med et skylight sikrer og fordeler dagslyset rundt i bygningens midte. Kontorbygningen består af stue og 1. sal, hvor der er indrettet med åbne kontorlandskaber og mødelokaler samt en parterreetage med anretter køkken, spisesal, badefaciliteter og teknikrum.

Byggeriet opføres som et traditionelt betonelementbyggeri med direkte fundering og terrændæk, sandwichelementer i parterreplan, bagmure af betonelementer i stue og på 1. sal samt formur af murværk og enkelte facader som let beklædning. Etagedækket er udført af huldækselementer med supplerende stålbjælker og stålsøjler, der danner bærelinjer for dækket, hvor større rum er ønsket. Taget er ligeledes udført af huldækselementer, som følger taggeometrien med et fald mod den sydlige facade.

Bygningen er med ensidigt jordtryk og er med begrænsede stabiliserende vægge, hvor der er få gennemgående hele vægge på alle tre etager, hvorfor bygningens stabilitet primært er sikret ved betonrammevægge og forankrede vægge.

Ventilationen er udført med 2 anlæg for at adskille kontor med spisesal samt badefaciliteter og bliver udstyret med CTS- og VAV styring. Ventilationen bliver udført som diffusventilation og ført skjult over det nedhængte loft, hvor luft bliver fordelt over hele loftet og siver ned gennem troldtektplader. Alle kontorer og mødelokaler har hver deres indeklimazone, hvilket giver et unikt zonetilpasset indeklimamiljø til lokalets funktion.

Bygningen bliver opvarmet via radiatorer på stue og 1. sal samt gulvvarme i hele parterreetagen. For at gøre bygningen mere bæredygtig, bliver varmen produceret via grøn energi fra en varmepumpe, der kan håndtere hele bygningens varme- og varmvandsforbrug samt varmeflader til ventilationsanlægget.

Størstedelen af kontorets energi kommer fra det store solcelleanlæg, der er placeret på taget.

Klaus Nielsen AS har været ingeniørrådgiver på alle konstruktioner, elinstallationer, VVS, ventilation, kloak, energirammeberegning, hvor alle tegninger bliver udført via 3D-modellering.

Fotos:

Klaus Nielsen AS

FAKTA

Beliggenhed

Lyshøjvej 21, Ølstykke

Areal

1700 m2

Byggeår

Oktober 2022 –

Status

Igangværende

Entreprisesum

36 mio. kr. ekskl. moms

Entrepriseform

Totalentreprise

Bygherre

Minerva Imaging A/S
Carsten Nielsen
+45 27 12 49 71

Entreprenør

KABI Entreprise A/S

Arkitekt

Nordahl & Refnov Arkitekter ApS

Ingeniør

Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører AS