Meinungsgade

Renovering og nybygning af moderne og attraktive uddannelsesfaciliteter for KEA

Meinungsgade

Renovering og nybygning af moderne og attraktive uddannelsesfaciliteter for KEA

Nyt byggeri bygget ind i det originale

Renovering og nybyggeri af moderne og attraktive uddannelsesfaciliteter for KEA, hvor det nye byggeri blev direkte forbundet med det eksisterende bygningskompleks.

Projektet var opdelt i fire dele:
1. Totalrenovering af det historiske ”Håndværkergården” bestående af tre bygninger opført i 1896 og 1919 og udført i 5 etager samt høj kælder, dog foretages der ingen større konstruktive ændringer for eksisterende bærende konstruktioner.

2. Ny ”Atrium” opført som tilbygning til ”Håndværkergården” med en fritstående ståltrappe, gangbroer og elevator, der forbinder og sikrer tilgængelighed til eksisterende bygninger i alle niveauer.

3. Udfyldningsprojekt med ny bygning ”In-fill” med facade mod Meinugsgade, som er placeret imellem eksisterende husrækker. Bygningen er opført i 5 etager over terrænniveau og med delvis højkælder, der anvendes til parkering. ”In-fill” er opført, som traditionelt betonelementbyggeri, hvor ydervægge er delvist beklædt med teglsten og delvist med let facadebeklædning. 5. sal er udformet,som mansardtag og er udført i bærende stålkonstruktion med let facade opbygning.

4. Et overdækket parkeringsanlæg i den eksisterende gård, som opføres i niveau med eksisterende højkælder. De hævede arealer over parkeringsanlægget blev anlagt som attraktive fælles tagterrasser og taghave.

Fleksible og synlige installationer
Med flytbare vægge krævede det ekstra fleksibilitet og betingelser til VVS, ventilation og el. Samtidig skulle de synlige føringsveje, der matcher bygningens rå, industrielle udtryk, ikke bare virke, men også være smukke.

Klaus Nielsen AS har været ingeniørrådgiver på alle konstruktioner, el installationer, VVS og ventilation.

Fotos:

Klaus Nielsen AS

FAKTA

Beliggenhed

Meinungsgade 6-8, 2200 København N

Areal

4700 m2

Byggeår

Juni 2015 – August 2017

Status

Afsluttet

Entreprisesum

82 mio. kr. ekskl. moms

Entrepriseform

Totalentreprise

Bygherre

C.W. Obel Ejendomme
Kim Frellev

Entreprenør

KBS BYG AS

Arkitekt

Design Group Architects AS

Ingeniør

Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører AS