Kochs Tinghus

Totalrestaurering af fredet tinghus tegnet af arkitekt og Kgl. bygningsinspektør Jørgen Hansen Koch

Kochs Tinghus

Totalrestaurering af fredet tinghus tegnet af arkitekt og Kgl. bygningsinspektør Jørgen Hansen Koch

Fornem gammel bygning

Det i dag fredede Kochs Tinghus i Store Heddinge er tegnet af arkitekten
og Kgl. bygningsinspektør Jørgen Hansen Koch og opført i 1838. Råd-, Tingog Arresthuset har været med til at danne ramme om de mange rådhuse,
der blev opført i løbet af 1800-tallet.
Gennemgribende miljørigtig restaurering
Med den totale restaurering af Tinghuset er vi med til at sikre eftertiden
af det markante hus, hvor der samtidig er taget energimæssige tiltag som
jordvarmeanlæg og solcelleanlæg. Derudover har vi stået for udskiftning
af alle tekniske installationer samt kloakker i terræn.
Bygningen bliver anvendt til kommunale mødeaktiviteter og energimæssig formidling ved SEAS-NVE og Villa Watt for at øge energibevidstheden
og inspirere til bæredygtige løsninger hos erhverv, skoler, turister og borgere.
Klaus Nielsen AS har været ingeniørrådgiver på projektet

Fotos:

Kurt Rodahl Hoppe

FAKTA

Beliggenhed

Algade 8, 4660 Store Heddinge

Areal

0 m2

Byggeår

Oktober 2012 – Oktober 2013

Status

Afsluttet

Entreprisesum

N/A kr. ekskl. moms

Entrepriseform

N/A

Bygherre

Realdania Byg
Per Troelsen

Entreprenør

N/A

Arkitekt

Ronnøw Arkitekter

Ingeniør

Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører AS