Knabstrup Skole

Energirenovering af eksisterende bygninger samt udvidelse af skole og børnehus

Knabstrup Skole

Energirenovering af eksisterende bygninger samt udvidelse af skole og børnehus

Nybyggeri, ombygning og renovering

Knabstrup skole er en mindre skole, som på nuværende tidspunkt har klasser fra 0. – 6. klasse. Skolen står overfor, at dagtilbud med vuggestue og børnehavesamt skole/ SFO skal samles i én bygning. Der skabes hertil et inspirerende inde- og uderum for motorik og læring, hvor bæredygtige, robuste og ærligeløsninger er gennemgående for bygningens og uderummenes arkitektur. Sammenbygning af de nye faciliteter, samt de eksisterende, vil skabe en flydende organisering af børnehusets funktioner med bl.a. mulighed for at gøre overgangen i dagtilbud og skole lettere og mere tryg for børn og forældre.

Projektets etaper er færdigprojekteret og under udførelse. Klaus Nielsen AS har ydet ingeniørfaglig rådgivning på konstruktioner, alle installationer, kloak, CTS og BSim. Projektet er projekteret i 3D. Ydelsen omfatter fuld rådgivning:
Konkurrenceprojekt, dispositions- og projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, projektopfølgning, fagtilsyn og as-build.

Etape 1: Børnehus
Ved udformningen af det nyopførte børnehus har visionen været at skabe en bæredygtig, flot og eksemplarisk tilbygning, der spiller smukt sammen med det eksisterende byggeri og skaber sammenhæng mellem eksisterende og nyt, og mellem skolens uderum og det omgivende landskab. I den nye bygning vil der være plads til 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper, i alt 18-24 vuggestuebørn og 40-48 børnehavebørn. Børnehusets primære lokaler og personalefaciliteter er indrettet i tilbygningen mod syd, hvor designet er fleksibeltog kan omdannes og demonteres efter behov. Her er der også indrettet et produktionskøkken med henblik på, at børnene også kan være med. Grundet et særligt og enkelt design med varierende, solafskærmende udhæng bliver avancerede bæredygtighedsløsninger unødvendige.

Etape 2: Skole
Nyopførelse af tilbygning mod nord, der bliver indrettet med basislokaler, som hovedsageligt anvendes af skolen og centralt i den nye samlede skole og børnehus placeres fælles- og multirum. De eksisterende bygninger for skole og dagtilbud er dateret tilbage til 1941 og er hverken tidssvarende pædagogisk eller bygningsmæssigt. Derfor gennemgår bygningerne en totalrenovering – herunder energirenovering og kommer i fremtiden til at skabe rammer for ét læringssted og bringe den nye institution ind i fremtiden, samt sikre et godt og sundt indeklima, mens energiforbruget holdes nede.

Etape 3: Uderum
Ved uderummene er der lagt vægt på en ”fra jord til bord” tankegang. Et nyt overdækket udekøkken fungerer som et socialt samlingspunkt for den urbane skolegård, og den eksisterende nyttehave suppleres med flere køkkenhaver og højbede fordelt på de forskellige udearealer. Buskads og randbeplantning består af spiselige bær, og inviterer børnene til at interagere med naturen.

Indeklima og arbejdsmiljø
Gennem hele projektet har der været fokus på at sikre gode, stabile og servicevenlige forhold til både det pædagogiske og tekniske personale. Hertil er ventilation i klasselokaler og grupperum tilpasset antal personer, så CO2 niveauet ikke overskrider de ønskede krav. Der er lavet udsugning ved forureningskilder, såsom komfur og hæve/sænke skifteborde samt overvågning af
udsugning med procesvagt, så personalet bliver advaret ved driftsvigt.
For at gøre det så rengørings- og servicevenligt som muligt, er der udført skjulte installationer, indrillet i vægge og over nedhængte lofter mv. Ventiler og målere er placeret let tilgængeligt ved inspektionslemme og der er sørget for servicearealer, fx foran ventilationsaggregater, så service kan foregå i en god arbejdsstilling – helt generelt er brugeren tænkt ind i arbejdsgangene.

Nedrivningsarbejder samt miljørådgivning
Bygningerne, der husede dagtilbuddet samt pavilloner på skolen er blevet revet ned og inden opførelse af de nye bygninger, er der foretaget miljøundersøgelser, rekvireret en geoteknisk rapport for tilladelse og udført miljørådgivning for håndtering af forurenet jord ved korrekt deponi.

Bæredygtighed
Byggeriet er DGNB Guld certificeret. Skolens eksisterende bygninger bliver energirenoveret, der er opsat solceller på taget og opvarmningskilden er skiftet fra naturgas til luft-til-vand varmepumper. Den bærende konstruktion i tilbygningen samt facader er udført i præfabrikeret, massive, krydslaminerede CLT træelementer og tagdæk er udført som limtræsdæk. Til taget er der valgt en varmtagsløsning med bæredygtige komponenter og med fuld adskillelse mellem det bærende træelement og det isolerende lag.

Etapevis udførelse af bygninger i drift
Byggeriet bliver udført i 3 etaper og mens skole, vuggestue og børnehave er i drift. Her har der været særligt fokus på en dialogbaseret proces med inddragelse af brugerne og bygherre til gavn for alle.

Fotos:

Klaus Nielsen AS

FAKTA

Beliggenhed

Skolevej 37, Knabstrup, 4440 Mørkov

Areal

2403 m2

Byggeår

Juli 2021 – Marts 2024

Status

Igangværende

Entreprisesum

40 mio. kr. ekskl. moms

Entrepriseform

Totalentreprise

Bygherre

Holbæk Kommune
Søren Kofod
kofod@holb.dk
+45 72 36 61 72

Entreprenør

Kabi Enterprise A/S

Arkitekt

Mangor og Nagel, Plan+Landskab

Ingeniør

Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører AS