Holbergskolen

Svanemærket renovering, modernisering og genopretning

Holbergskolen

Svanemærket renovering, modernisering og genopretning

Holbergskolen

Sorø Kommune har besluttet at udføre en Svanemærket renovering af bygningerne G og F på Holbergskolen som oprindeligt blev bygget i 80´erne.

Bygning G, består primært af klasselokaler og et skolekøkken.

Bygning F, består primært af faglokaler, som fysik, kemi, biologi, håndværk m.m.

Konstruktivt er der blevet arbejdet med flere større åbninger i tagkonstruktionen for etablering af nye store rytterlys. Samtidig udføres der i bygning G, en større åbning i gavlmuren. Samlet betyder det en betydelig forøgelse af dagslysindfaldet og den visuelle komfort. Der er blevet arbejdet grundigt med indarbejdelsen af korrekt placeret forstærkninger i eksisterende tagkonstruktion for bæring af de nye rytterlys.

Svanemærkning kræver overholdelse af renoveringsklasse 2 + 5%, hvorfor der er indarbejdet tiltag for dette som mindstekrav, samt etableret et ca. 140 m2 stort solcelleanlæg på taget.

For at fremtidssikre bygningen til energieffektiv opvarmningsprincip er varmeanlægget forberedt for fjernvarme. Bygningen udføres med balanceret ventilationsanlæg i alle områder, fremført skjult.

Varmeanlæg og ventilation styres af CTS, som er koblet på kommunens hovedstation, for løbende at kunne overvåge og optimere skolens energiforbrug.

Som alternativ til driftskrævende mekanisk solafskærmning er vinduer monteret med solfilm, som sikrer mod uønsket opvarmning, uden at gå på kompromis med dagslysindfaldet.

Alle steder er bygningerne udført med energioptimeret LED belysning med styring integreret direkte i belysningsarmaturerne. Dette giver fuld fleksibilitet til evt. senere ændring i indretning og belysningsbehov.

Solcelleanlægget udføres med monitorering så eleverne mfl. kan følge med i hvor meget solcelleanlægget bidrager til minimering af klimabelastning.

I faglokaler udføres alle tekniske installationer efter gældende krav for optimal læringsmulighed for skolens elever.

Alle fagdiscipliner er projekteret i 3D-design i Revit hvilket sikrer en meget høj grad af koordinering af alle elementer i projektet, til gavn for effektiv udførelse og høj kvalitet i det færdige byggeri.

Klaus Nielsen A/S har været ingeniørrådgiver på alle tekniske installationer som kloak, el, VVS, ventilation, CTS samt konstruktioner inkl. certificering.

Fotos:

AART

FAKTA

Beliggenhed

Sømosevej 50, 4293 Dianalund

Areal

2730 m2

Byggeår

Ultimo 2023 – medio 2025

Status

Igangværende

Entreprisesum

46 mio. kr. ekskl. moms

Entrepriseform

Totalentreprise

Bygherre

Sorø Kommune

Entreprenør

Totalentreprise
KABI Entreprise A/S

Arkitekt

AART

Ingeniør

Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører AS