HCØ

Nybyggeri af bolig, butik og p-kælder i Frederiksberg C

HCØ

Nybyggeri af bolig, butik og p-kælder i Frederiksberg C

6 etagers byggeri som udfyldningsprojekt på HC Ørsteds Vej

Projektet omhandler opførelse af 6 etagers byggeri som et udfyldningsprojekt, placeret imellem eksisterende husrækker med facade ud mod HC Ørsteds Vej.
Byggeri indrettes til 24 boliger, som er placeret fra 1. sal og op til 5. sal. En del af lejlighederne er udført som ungdomsboliger og resten som større familieboliger. Flere af lejlighederne har udgang til egen altan opbygget i let stålkonstruktion eller egen privat terrasse.

I bygningens vestlige del er der på 1. sal etableret en større fællesgårdhave med adgang inde fra bygningen og ude fra ved fælles adgangstrappen. Stueetage er indrettet til dagligvarebutik med større åbne arealer, som også strækker sig ud under matriklens fællesgårdhave.

Kælderetagen er udført uopvarmet og indeholder parkeringspladser til biler og cykler samt enkelte tekniske funktioner. Byggeriet er opført som traditionelt betonelementbyggeri, hvor ydervægge er delvist beklædt med teglsten og delvist med let facadebeklædning. Facader på 4. sal er udformet som mansardtag og er udført i let opbygning.

Fundering
Fundering under bygningen er udført med forankret sekantpælevægge som blev anvendt til midlertidige indfatningsvægge under udførelse og senere som permanente kælder ydervægge.  Sekantpæle er ført 2 meter ind i kalklagen, da de også skal optage lodrette bygningslaster i den permanente tilstand. Under udførelse blev der foretaget grundvandssænkning af byggegruben.
I fremtiden er bygningen sikret for opstigende grundvand med svanehals overløbssikring placeret i bundpladen.

Klaus Nielsen AS har været ingeniørrådgiver på fundering og kælder konstruktioner, el installationer, VVS og ventilation.

Fotos:

N/A

FAKTA

Beliggenhed

HC Ørsteds Vej 65-69, Frederiksberg C

Areal

4700 m2
24

Byggeår

Januar 2017 – Januar 2019

Status

Afsluttet

Entreprisesum

65 mio. kr. ekskl. moms

Entrepriseform

Storentreprise

Bygherre

HCØ 65-68 ApS
Lars Ternholt Pedersen
+45 22 23 47 32

Entreprenør

Råhus: ZÜBLIN A/S, Aptering: Manage And Build ApS

Arkitekt

Årstider Arkitekter

Ingeniør

Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører AS