Vi projekterer og rådgiver om renovering og vedligehold af både større og mindre bygninger med speciale i renovering af bevaringsværdige ejendomme.

Vi har oparbejdet en stor ekspertise inden for energioptimale og totaløkonomiske løsninger af facaderenovering, tagrenovering, kælderrenovering, udskiftning af vinduer, udskiftning af installationer samt betonrenovering i alle typer bygninger. Vi har ligeledes omfattende viden om projektering og vedligeholdelse af altaner.

Den Kongelige Bygningsinspektørordning
I 2012 vandt vi sammen med Bertelsen & Scheving Arkitekter, Baumann Arkitekter og Dress & Sommer Nordic en 4-årig rammeaftale for Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme samt Bygningsstyrelsen i inspektoraterne 3 & 4 for statens fredede ejendomme.
Herigennem har vi opnået en helt fantastisk viden om restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger, hvilket har rustet os godt som faglige rådgivere på området.