FAKTA
Renovering / gård og kloak

Beliggenhed: Torvet 2, 4180 Sorø
Byggeår: 2012
Anlægssum: Ikke oplyst
Bygherre: Realdania Byg / kontakt Per Troelsen
Totalrådgiver: Københavns Byggestyring
Ingeniør: Klaus Nielsen AS
Foto: Jens Lindhe

 

TVEDES RÅDHUS, SORØ – kloak

Råd-, ting- og arresthus på torvet i Sorø bymidte
I samarbejde med Kulturstyrelsen og Realdania Byg har den fredede bygning gennemgået en total renovering. De udendørs arbejder har omfattet at udskifte alle regnvands- og spildevandskloakker inkl. brønde på gadesiden og gårdsiden. I gården er der renoveret med flise- og chaussestensbelægning og render i bordursten.
Miljøhåndtering af jord og øvrig behandling hos myndighederne har været en del af opgaven.

Klaus Nielsen AS har været ingeniørrådgiver på projektet.