FAKTA
Renovering / klimaskærm

Beliggenhed: Gunnekær 11-45, afdeling 5 /  Birkmosevej 1-43, afdeling 5 /  Birkmosevej 2-58, afdeling 10
Omfang: 410 lejligheder
Byggeår: Januar 2015 – oktober 2016
Entreprisesum: 73 mio. kr. ekskl. moms
Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: Rødovre Boligselskab / Leif Hennings / tlf. 36360241
Bygherrerådgiver: Gaihede
Hovedentreprenør: Enemærke & Petersen
Arkitekt: Pålsson Arkitekter
Ingeniør: Klaus Nielsen AS
Foto: Klaus Nielsen AS

 

RØDOVRE BOLIGSELSKAB, AFDELING 5 & 10

Renovering af klimaskærmen
Rødovre Boligselskab er en moderne almen boligorganisation, der blev stiftet af Sognerådsformand Gustav Jensen i 1940.
Klaus Nielsen AS varetager ingeniørrådgivningen på konstruktioner, el, VVS og ventilation ved udskiftning af tag, etablering af solceller, udvendig efterisolering, opsætning af teglskaller på gavle og facader, udskiftning af vinduer, flytning af eksisterende altaner og udendørs belysning. De murede bygninger vil bevare sit udtryk, selv om der efterisoleres udvendigt og påsættes murstensskaller.
Beboerne har ikke været genhuset under renoveringen.