FAKTA
Renovering / fællesbibliotek

Beliggenhed: Dildhaven 40, 2730 Herlev
Areal: 1.200 m2
Byggeår: August 2015 – april 2016
Entreprisesum: 8 mio. kr. ekskl. moms
Bygherre: Herlev Kommune / kontakt Torben Bryntesson / tlf. 40822326
Entreprenør: HMJ Byg
Arkitekt: Site Arktiekter
Ingeniør: Klaus Nielsen AS
Foto: Site Arkitekter

 

KILDEGÅRDSKOLEN, HERLEV

Fællesbibliotek
Udførsel af kommunalt bibliotek med funktion som både skole og offentligt bibliotek i stueetage, samt fællesrum med multifunktioner i kælderetage.

Projektintegrering og flere brugere af samme funktion
Både kompleksiteten ved integrering af et nyt bibliotek i en eksisterende bygning, og funktionen som både kommunalt og skolebibliotek, har betydet at de tekniske udfordringer vedr. projektet har været særlig interessante. Der har i processen været en del problemstillinger i forhold til fremtidige grænseflader og administration, samt for opdeling/genanvendelse af eksisterende tekniske anlæg, som vi hos Klaus Nielsen AS har været behjælpelige med løsning af.

Energioptimering
Nye glasfacader er udført med lavenergiglas.
Der er anvendt LED teknologi med mulighed for dagslysregulering til belysning i opholdsrum, de steder hvor de eksisterende belysningsarmaturer ikke er genanvendt.

Klaus Nielsen AS har været ingeniørrådgiver på alle konstruktioner, el installationer, VVS og ventilation.