FAKTA
Restaurering / fredet

Beliggenhed: København, Sjælland, Fyn, Lolland-Falster og Bornholm
Areal: 450.000 etagemeter
Byggeår: Januar 2012 – december 2015
Ingeniørhonorar: 7,2 mio. kr. ekskl. moms
Bygherre: Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme samt Bygningsstyrelsen
Arkitekt: Den kongelige bygningsinspektør Bertelsen & Scheving Arkitekter
Ingeniør: Klaus Nielsen AS
Foto: Peter Bølling-Ladegaard / SLKE Thomas Rahbek

 

INGENIØR FOR DEN KONGELIGE BYGNINGSINSPEKTØR
Inspektorat 3 & 4

Sammen med Bertelsen og Scheving arkitekter, Baumann arkitekter og Dress & Sommer Nordic har Klaus Nielsen Rådgivende ingeniørfirma AS vundet en 4-årig rammeaftale for Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme og Bygningsstyrelsen.
Opgaverne omfatter ombygning, renovering og restaurering af styrelsernes fredet og bevaringsværdige bygninger, udføre bygningssyn og udarbejde DV-planer for alle ejendomme i de 2 inspektorater der omfatter ca. 450.000 etagemeter.

Opgaverne har bl.a. omfattet:
–     Totalombygning af kontorejendom Stormgade 2-6 til Klima og Energiministeriet.
–     Amalienborg. Diverse vedligeholdelses og ombygningsopgaver.
–     Toldbodgade 43. Ombygning og restaurering af eksisterende garderstald til kontorer for Hoffet.
–     Christiansborg. Områdesikring, herunder etablering af faste og bevægelige pullerter, etablering af granitbarierrer på bl.a. slotspladsen.
–     Udenrigsministeriet og Statsministeriet, adgangskontrol med sikkerhedssluser.
–     Frederiksholms Kanal 21, Borgerstuen. Ombygning af kontorejendom for undervisningsministeriet.
–     Asiatisk Plads, Udenrigsministeriet. Ombygning af receptionsområde.
–     Frederiksberg Have. Udskiftning af tag og restaurering af facader på Gartergården og renovering af broerne i haven.
–     Fredensborg Slot. Diverse ombygnings- og vedligeholdelsesopgaver.
–     Christiansborg. Ombygning af ankomstområde for ny restaurant i tårn og ankomstområde for ruinmuseet, herudover indvendige ombygninger i Statsministeriet.