FAKTA
Renovering / ombygning / nybyggeri

Byggeår: Oktober 2012 – juni 2017
Samlet byggesum: 64 mio. kr. ekskl. moms
Bygherre: Hillerød Kommune
Samarbejdspartner: White Arkitekter
Foto: GPP Arkitekter / BBP Arkitekter

 

HILLERØD KOMMUNE, BYGHERRERÅDGIVNING

Sophienborg skole, Sophienborg Allé 9, Hillerød / kontakt: Jan Ulrich Brandt, tlf. 72320321.
Bygherrerådgiver på opførelsen af en ny multihal ved Sophienborg skole. Udbud i totalentreprse med projektkonkurrence. Projekt start/slut: 2012-2014. Areal:1.800 m2. Byggesum: 25 mio. kr. ekskl. moms.

Hanebjerg skole, Afdeling Brødeskov, Brødeskovvej 39, Hillerød / Kontakt: Birger Gjelstrup, tlf. 72320323.
Klaus Nielsen AS har udført projektering og tilsyn med vvs, ventailtion og el installationer samt konstruktioner i forbindelse med ombygning af klasselokaler og toiletter. Byggesagen er udført i hovedentreprise. Projekt start/slut: 2013-2014. Areal: 500 m2. Byggesum: 4.1 mio. kr. ekskl. moms.

Ungdomscenteret / 10. klasseskolen, Nordre Jernbanevej 6, Hillerød / Kontakt: Henrik Møllegaard, tlf. 72320323.
Ved nedrivningen af eksisterende gårdtoilet og opførelse af ny toiletbygning har Klaus Nielsen AS udført projektering og tilsyn med installationer og konstruktioner. Byggesagen er udført i hovedentreprise. Projekt start/ slut: 2013-2014. Areal: 130 m2. Byggesum: 2.8 mio. kr. ekskl. moms.

Hillerødsholmskolen, Hillerødsholmallé 2, Hillerød / Kontakt: Henrik Møllegaard, tlf. 72320323.
Projektet omfatter indretning af et pædagogisk servicecenter ved ombygning og renovering af det eksisterende skolebibliotek (etape I), opførelse af en ny tilbygning (etape II) og tilhørende landskabsarbejder (etape III). Byggesagen er udført i hovedentreprise. Projekt start/slut: 2014-2016. Areal: 400 m2. Byggesum: 7 mio. kr. ekskl. moms.

Brødeskovhallen, Kollerødvej 1, Hillerød / Kontakt: Jan Ulrich Brandt, tlf. 72320321.
Bygherrerådgivning i alle faser på ny idrætshal ved Brødeskov idrætsplads til Hanebjerg skole, afd. Brødeskov. Udbud i totalentreprise i omvendt licitation med projektkonkurrence. Projekt start/slut: 2015-2016. Byggesum: 16.8 mio. kr. ekskl. moms.

Flygtningeboliger, Slangerupgade, Slangerupgade 60, Hillerød / Kontakt: Jan Ulrich Brandt, tlf. 72320321.
Bygherrerådgivning i alle faser på opførelsen af 15 nye flygtningeboliger med fællesrum. Udbud i totalentreprise med projektkonkurrence. Projekt start/slut: 2015. Byggesum: 5.85 mio. kr. ekskl. moms.

Flygtningeboliger, Thurahsvej, Thurahsvej 4, Hillerød / Kontakt: Christina Lundt, tlf. 72320339.
Bygherrerådgivning i alle faser på 6 midlertidige familieboliger for flygtninge. Udbud i totalentreprise med projektkonkurrence. Projekt start/slut: 2016-2017. Byggesum: 2.4 mio. kr. ekskl. moms.