FAKTA
Periodisk bygningssyn hvert andet år.
10-års budgetter og vedligeholdelsesplaner.

Beliggenhed: København, Sjælland, Fyn og Bornholm
Areal: Ca. 450.000 m2
Byggeår: Januar 2012 – december 2015
Bygherre: Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme / Bygningsstyrelsen
Arkitekt: Den kongelige bygningsinspektør Bertelsen & Scheving Arkitekter
Ingeniør: Klaus Nielsen AS
Foto: Peter Bølling-Ladegaard / SLKE Thomas Rahbek / Olav Nygaard

 

INGENIØR FOR DEN KONGELIGE BYGNINGSINSPEKTØR
Bygningssyn og 10-års budgetter for inspektorat 3 & 4.

Sammen med Bertelsen og Scheving arkitekter har Klaus Nielsen Rådgivende ingeniørfirma AS vundet en 4-årig rammeaftale for Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme og Bygningsstyrelsen.

Bygningssyn for Inspektorat 3 & 4
Den samlede portefølje andrager ca. 450.000 etagemeter, hvor ejendommene har været en blanding af fredet-, bevaringsværdige- og kontormæssige bygninger.
Bygningssynene omfattede registreringer, tilstandsvurderinger, vedligeholdelsesplanlægning samt budgettering og prioriteringer af tekniske installationer, såsom vand-, varme- og afløbsinstallationer samt ventilationsforhold og energioptimeringer.
Alle rapporteringer er indskrevet og prissat i VISTA FM program, med henblik på 10-års planlægning og budgettering.

Herunder et udvalg af ejendommene:

SLKE:    Christiansborg Slot, ca. 76.000 m2
SLKE:    Amalienborg alle palæer og sidebygninger, ca. 33.500 m2
SLKE:    Fredensborg Slot, ca. 37 bygninger, ca. 31.000 m2
SLKE:    Bernstorff Slot, ca. 7.000 m2
SLKE:    Statens Museum for Kunst, ca. 38.000 m2
SLKE:    Esrum Kloster, ca. 1.400 m2
BYGST: Højesteret, ca. 8.800 m2
BYGST: Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads/Eigtveds Pakhus, ca. 45.650 m2
BYGST: Frederiksholms kanal 21-27, ca. 20.000 m2
BYGST: Rønne Toldkammer bygning, ca. 1.650 m2
BYGST: Rønne tidligere Rådhus, ca. 450 m2