FAKTA
Renovering, om- og tilbygning / skole

Beliggenhed: Hovedgaden 39, 4140 Borup
Areal: 10.000 m2
Byggeår: 2009 – 2012
Entreprisesum: 60 mio. kr. ekskl. moms
Bygherre: Køge Kommune / kontakt Henrik Kjær
Entreprenør: Enemærke & Petersen
Arkitekt: Kant Arkitekter
Ingeniør: Klaus Nielsen AS
Foto: Peter Bølling-Ladegaard

 

BORUP SKOLE, KØGE

Gammel skole får nyt liv
Borup Skole blev grundlagt i 1940 og fremstod efterhånden nedslidt og var samtidig angrebet af skimmelsvamp i en stor del af bygningsmassen. Derfor besluttede Køge Kommune at gennemføre en omfattende renovering, om- og tilbygning af skolen.
Vores opgave har været at etablere en ny multihal, ombygge faglokaler, udskifte el-installationer, etablere mekanisk ventilation dækkende hele skolen og renovere for skimmelsvamp.
For ikke at belaste den offentlige kloak ved styrtregn, blev det valgt at regnvand fra idrætshallen forsinkes på grunden i et rørbassin med vandbremse og pumpe.
Hele ombygningen betyder, at skolen fremover kan leve op til brugernes krav og forventninger til en moderne skole.

Klaus Nielsen AS har været ingeniørrådgiver på alle konstruktioner, el installationer, VVS og ventilation.