FAKTA
Renovering / gård, kloak mm

Beliggenhed: Lyshøjgårdsvej 27-31 / Molbechsvej 1, 2500 Valby
Areal: 3.849 m2 (beboelsesareal)
Byggeår: 2008
Anlægssum: 1.15 mio. kr. ekskl. moms
Bygherre: AB Vingården
Entreprenør: O.P. Nedergaard
Ingeniør: Klaus Nielsen AS
Foto: Klaus Nielsen AS

 

AB VINGÅRDEN, VALBY

Ny kloak og udvendig fugtisolering
Alle regnvands- og spildevandskloakker inkl. brønde er gravet op og udskiftet på gade- og gårdsiden.
Der er opsat udvendig fugtisolering og lavet omfangsdræn langs hele ejendommens kældervægge.
I gården lå to olietanke på henholdsvis 2.400 og 10.000 liter, som er taget op og efterfølgende håndteret med hensyn til miljø og myndigheder.
En ny asfalt belægning er etableret på gadesiden og asfalt, flise- og chaussesten på gårdsiden.
I ejendommens gård er der opført 23 garager på 398 m2 i samlet areal.

Klaus Nielsen AS har været ingeniørrådgiver på projektet.