FAKTA
Omlægning / kloak

Beliggenhed: Ruskær og Agerkær, 2610 Rødovre
Byggeår: 2012
Anlægssum: 3.7 mio. kr. ekskl. moms
Bygherre: Boligforeningen AAB
Bygherrerådgiver: Kuben Management / kontakt Henrik Goldschmidt
Entreprenør: MT Højgaard
Ingeniør: Klaus Nielsen AS
Foto: Klaus Nielsen AS

 

AAB – AFDELING 43, RØDOVRE

Store kloakker og forurenet jord
Da to højhuse stod til at skulle rives ned, var det nødvendigt at lægge kloakken om.
Varme-, vandforsynings- og kloakledninger til de to bygninger blev koblet af og omlagt, inden de begyndte at rive højhusene ned. Spildevands- og regnvandsledninger var i dimensioner mellem ø160mm pvc til ø1000mm betonrør og flere rør lå 6 meter under terræn.
Der blev fundet forurenet jord på grunden, hvor der tidligere har ligget et vaskeri. Her har vi foretaget miljøhåndtering og øvrige behandlinger hos myndighederne.

Klaus Nielsen AS har været ingeniørrådgiver på projektet.