Den daglige ledelse i Klaus NIelsen AS varetages af:


Flemming Hagen
Direktør, Teknikumingeniør


Micho Temizsoy
Byg Diplomingeniør

Vores bestyrelse består af:

Flemming Hagen, bestyrelsesmedlem, Direktør og aktionær i Klaus Nielsen AS
Micho Temizsoy, bestyrelsesmedlem og aktionær i Klaus Nielsen AS
Klaus Nielsen, bestyrelsesmedlem
Lars Lund-Nielsen, Formand

Revision:
Brandt – statsautoriseret revisionspartnerselskab

Bank:
Jyske Bank, Hørsholm
Konto 5012 – 2010874

CVR nr. 16207306