Vi startede i 1977, da Klaus Nielsen grundlagde firmaet med en mindre medarbejderstab.
Firmaet fik hurtigt opgaver inden for offentligt og privat byggeri og er siden vokset til at omfatte alle områder inden for byggeri.
Læs om vores faglige fokus…

Gennem årene har firmaet arbejdet med stadigt større projekter som f.eks. Parken i København, IKEA i Gentofte og KEA (Københavns Erhvervsakademi) Campus Empire på Nørrebro, sideløbende med de alsidige opgaver inden for nybyggeri, renovering og restaurering af den danske kulturarv.

En idérig ingeniør
Ingeniør og entreprenør Klaus Nielsen, har igennem hele sin karriere, været drevet af at forbedre, optimere og idéudvikle inden for sit felt.
Klaus Nielsen AS har således knopskudt gennem årene, hvor idéer til nye forretningsområder, opstod i kølvandet på Klaus´ omfattende tekniske viden og nysgerrighed.
I 1998 udvikler Klaus skimmel bekæmpelse uden brug af kemikalier. En bekæmpelsesmetode som udelukkende anvender tørdamp og dermed ingen kemikalier, som senere kan give miljøproblemer. Metoden fjerner effektivt både svampesporer og rester af skimmelsvamp vækst.

Klaus Nielsen AS har en omfattende viden om bl.a beton og har igennem mange år arbejdet på netop at forbedre og optimere konstruktionen i huse – bl.a. af hensyn til tæthed, isolering og indeklima. Klaus vil med udgangspunkt i sin viden og erfaring med beton, forbedre alle dele af byggeprocessen inden for lavenergi byggeri. I 2009 bliver HIBE AS etableret og i 2010 står første HIBE byggeri færdigt på Strandvejen i Kokkedal.

Klaus Nielsen A/S - rejsegilde i Trylleskoven