Arbejdsmiljø

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi hjælper til at skabe et bedre arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi hjælper til at skabe et bedre arbejdsmiljø

Vores viden

Arbejdsmiljø er en integreret del af alles dagligdag på tværs af brancher, og det er i dag lovpligtigt at implementere arbejdsmiljøkoordinering i bygningsprojekter af en vis størrelse. Hos os sætter vi stort fokus på sikkerhed og sundhed i alle byggeriets faser, lige fra de indledende undersøgelser til under udførelsen.

Vi tilbyder følgende ydelser:

Sådan arbejder vi

Vi tilbyder rådgivning som arbejdsmiljøkoordinator på henholdsvis projekt- og byggeplads niveau, hvor prioritering af sikkerhed og sundhed er et gennemgående tema.

Som arbejdsmiljøkoordinator på projektniveau arbejder vi systematisk og dokumenterbart i alle faser af projektet, og som arbejdsmiljøkoordinator på byggeplads niveau arbejder vi praktisk og løsningsorienteret med byggepladsens parter, for at sikre forståelse og respekt for fælles sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn. Man opnår derigennem som bygherre en tryghed ved at vide, at sikkerheds- og sundheds forpligtelserne bliver håndteret på en seriøs og professionel måde.

Vores rådgivningsydelser

Følgende punkter er bygherre forpligtet til vedrørende arbejdsmiljøkoordinering

Vil du høre mere?
Kontakt mig!

Jacob Andersen von Staffeldt

Partner og afdelingsleder for el-installationer

Referencer

Efter mere end 45 år i branchen, har vi opbygget en bred portefølje af referencer. Du kan se et uddrag fra forskellige referenceområder nedenfor.

Orø Skole og Børnehus

Ombygning og forbedring af eksisterende ejendomme

Holbergskolen

Svanemærket renovering, modernisering og genopretning

Vesterbrogade 75

Historisk Vesterbrobygning ombygges til kollegie

Minerva Soul

Opførelse af kontorbyggeri med trekantet atrium i midten

CCCE

Terrændæk for særlig tung trafik ved Københavns Lufthavn

Knabstrup Skole

Energirenovering af eksisterende bygninger samt udvidelse af skole og børnehus

Gråbrødre hus

Bevaringsfærdige Gråbrødre skole omdannet til 34 lejligheder

Glentevej 61

Ældre erhvervsejendom transformeret til topmoderne kontormiljø

Rørbækhuse

Nybyggeri i Sakskøbing opført efter BR18 og DGNB Guld certificering

Fredericiagade 84

Renovering af ældre etageejendom i Indre København