Klaus Nielsen AS har den faglige bredde og erfaringsmæssige dybde, til at løse både teknisk komplicerede opgaver og store krævende projekter indenfor de fleste discipliner i byggeriet.
Vi har igennem årene opnået meget stor ekspertise indenfor restaurering af alle typer bygninger, med speciale i bevaringsværdige ejendomme.

Bevaringsværdige Ejendomme

Det kan være kompliceret at restaurere bevaringsværdige ejendomme. Det er ikke nok blot at vide hvordan det så ud, man skal også vide hvordan det er bygget. Man skal kende de gamle byggetraditioner som har været anvendt for at forstå hvorfor bygningen så ud som den gjorde. 

ROSENHUSET
Rosenhuset i Hellerup er tegnet af arkitekten Anton Sophus Rosen i stilen skønvirke,og er opført i 1913. Rosenhuset bar stærkt præg af at have været igennem mange ændringer gennem tiden, så bygningens specielle udtryk var forsvundet. I restaureringen er der lagt særlig vægt på at genskabe så meget af det oprindelige interiør som muligt og føre huset tilbage til dets oprindelige rødder.
Klaus Nielsen AS har været ingeniørrådgiver på alle konstruktioner, VVS og ventilation, læs mere om projektet her.
Rosenhuset i Hellerup

NIVAAGAARD TEGLVÆRKS RINGOVN, NIVÅ
Nivaagaard Teglværks Ringovn fra 1870 er det eneste bevarede eksemplar af Friedrich Hoffmanns berømte ringovne i Danmark. Bygningen blev fredet i 1985 og anvendes i dag til undervisnings-, udstillings og museumsformål.
Klaus Nielsen AS har gennem årene udført udbedring af råd- og svampeskader, renovering af dræn og kloakker, reparation/genopførelse af muret brændetunnel, reparation af og vedligeholdelse af træfacader, nedrivning og genopførelse af essen i smedien samt midlertidig og efterfølgende permanent sikring af trækonstruktioner og murværk. Læs mere om projektet her.

Flere restaurerings projekter