Når en ny bygning skal planlægges og opføres, kræves der erfaring, tværfaglige kompetencer, og et stort overblik om alle byggeriets faser og fagdisipliner.

KNAS har stor erfaring og viden til at rådgive om både de indledende undersøgelser af grunden, planlægningen og projekteringen af bygningen til fagtilsyn og byggeledelse i udførelsesfasen.

Vi har stor erfaring fra mange nybygningssager, vi besidder den nødvendige tværfaglige viden, vedrørende installationer, konstruktioner, energi lyd og brand. Vi bruger denne viden i de indledende første faser af projekteringen, så byggesagen kommer godt fra start, og der på et meget tidligt tidspunkt bliver truffet de rigtige og kvalificerede beslutninger. De første faser i projekteringen, kræver viden om bygherrens behov og arkitektens kreative visioner og idéer.

I de efterfølgende projekteringsfaser udarbejder vi den tekniske del af projektet og sørger således for alle nødvendige beregninger, tegninger og evt. beskrivelse af alle de ingeniørmæssige fag.

I udførelsesfasen bidrager vi både med fagtilsyn og byggeledelse og sørger således for, at den ønskede kvalitet opnås og at projektet gennemføres inden for budgettets rammer og til tiden.

Tværfagligt samarbejde

Vi lægger vægt på et godt sparringsforløb med arkitekterne, hvor vi kan bidrage med tekniske løsningsforslag til både konstruktioner og installationer. Det er mere end nogensinde aktuelt med et godt tværfagligt samarbejde mellem ingeniører, arkitekter og entreprenører – således at et byggeri sikres helhedsorienterede løsninger mht. funktionalitet, konstruktion og æstetik.

Miljøvenligt

Nybyggeri skal belaste miljøet mindst muligt og skal sikre os sunde, tætte og solide bygninger at bo og arbejde i.
Klaus Nielsen AS kan tilbyde meget specialiseret viden og rådgivning om lavenergi. Vi bygger super energieffektive huse og boliger, i den energiklasse du ønsker!