Et godt indeklima er en forudsætning for trivsel og sundhed, uanset om det er på en arbejdsplads eller privat i din bolig. Dårligt indeklima kan opleves på mange forskellige måder, eksempelvis som træk, støjgener, utilstrækkeligt lys eller dårlig luft.

I forhold til de bygningsmæssige betingelser for et sundt indeklima laver Klaus Nielsen AS bygningsundersøgelser hvor vi bl.a. vurderer isoleringsforhold ved brug af termofotografering og vurderer fugt-, råd- og svampeskader med analyser på stedet og opfølgende laboratorietest.

Termofotografering kan anbefales for fastlæggelse af, hvor energispildet finder sted, både hvor ejendommen står i sin nuværende form, og ikke mindst, inden der igangsættes planlagte renoveringsarbejder, hvor der ud fra termofotograferingen kan indarbejdes energibesparende tiltag for relativt få udgifter.

Termofotografering af Klaus Nielsen A/S