Den nye certificeringsordning

For at lette kommunernes arbejde i byggeprojekter er der kommet en ny certificeringsordning pr. 1.1.2020. Den nye ordning kræver at dokumentation og kvalitetskontrol af statik foretages af en certificeret statiker.

Hvad betyder det for dig?

Den nye certificering betyder bl.a. at kvalitetskontrollen bliver skærpet. I byggeprojekter med konstruktioner i klasse 2, 3 og 4, skal al statik skal fremover certificeres af en certificeret statiker og hos en privat virksomhed. Det betyder bl.a. at kommunerne ikke længere selv skal forholde sig til dette. Formålet er at lette sagsbehandlingstiden for de involverede i projektet og samtidig sikre høj kvalitet og sikkerhed.

Klaus Nielsen er certificeret til KK2, KK3-4 og tredjepartskontrol

Vi er certificeret i konstruktionsklasse 2, konstruktionsklasse 3-4, og til at foretage tredjepartskontrol. Så hos Klaus Nielsen tager vi imod de nye regler med åbne arme.
Vi udfører vores opgaver med samme omhu som vi altid har gjort.

Gælder kun konstruktionsklasse 2, 3 og 4

De nye regler omfatter ikke konstruktionsklasse 1, som f.eks. et-familiehuse og rækkehuse med 2 etager eller mindre uden vandrette lejlighedsskel.
Er dit projekt omfattet af de nye regler, og har du stadig nogle spørgsmål om reglerne og vores certificering, så kontakt os her.