Alle relevante tegninger bliver tegnet i de nyeste versioner af AutoCAD og Revit. Vores erfaring viser, at et udvidet arbejde med 3D-projektering giver tydelige konstruktioner og nøjagtige detaljer, som understøtter en klar og detaljeret kommunikation for alle parter i en byggesag.

3D-projektering bruges også som et visuelt redskab til at anskueliggøre visse konstruktioner og sammenhænge i rumlige dimensioner. 3D-tegninger kan billedliggøre komplicerede aspekter i projekteringsfaserne og i større byggesager er det et meget nyttigt redskab til at underbygge beslutningsgrundlaget for de implicerede parter.

Vi anvender 3D-projektering i forbindelse med alle større sager inden for nybyggeri og renovering.