Rundvisning

Rundvisning på Sundbyøsterhal II og BOMI-Parken


Fredag den 6. juni 2014 havde Klaus Nielsen AS arrangeret en rundvisning på to byggepladser – Sundbyøsterhal II og BOMI-Parken – hvor vi fik et indblik i de to byggerier.

SUNDBYØSTERHAL II viser en spændende og udfordrende måde at integrere en sportshal, et supermarked samt lejligheder i ét byggeri. Med en 8 meter høj sportshal placeret som det mellemste lag mellem supermarked i stuen og boliger på bygningens top, har der været både statiske og installationsmæssige udfordringer. Traditionelt udføres en sportshal direkte i jordniveau og med en bærende overbygning bestående af rammer. Her er integrationen af sportshallen i et traditionelt betonelementbyggeri løst ved kombinationen af betonelementer og insitustøbt beton med efterspændt armering. Dette ses i de få stabiliserende vægge, som trappe- og elevatortårne samt i etagedæk over stue og 2. sal. Ligeledes er der benyttet efterspændt armering i de bærende vægge (bjælker) der danner lejlighedsskel og som spænder 24 meter fra facade til facade. Grundet tætbebygget område og deraf begrænset plads til byggeplads uden for bygningen, er der placeret en tårnkran inde i bygningen.

Byggeriet bliver opført i lavenergiklasse 2015 i tæt samarbejde med O. Adsbøll & Sønner  og Dorte Mandrup Arkitekter

Se også vores nyhed Nyt spektakulært halbyggeri på Amager

Rundvisning på Sundbyøsterhal II          Rundvisning på Sundbyøsterhal II

Rundvisning på Sundbyøsterhal II          Rundvisning på Sundbyøsterhal II

Rundvisning på Sundbyøsterhal II          Rundvisning på Sundbyøsterhal II

Rundvisning på Sundbyøsterhal II          Rundvisning på Sundbyøsterhal II

 

BOMI-PARKEN, der tidligere ældrecenter, skal ombygges til nye familieboliger. 60 boliger bliver sammenlagt til 30 nye boliger, der fremtidssikres gennem renovering og energioptimering.
Ombygnings- og renoveringsarbejdet omfatter etablering af nye køkkener, renovering af badeværelser, udskiftning af gulve, renovering/maling af lofter og vægge, nye værn på altaner samt nye el- og VVS installationer.

Til alle boligerne i afdelingen er der etableret ny vand- og varmeforsyning med forbrugsmålere, hvilket giver en energibesparelse på vand og varme, dertil etableres decentral ventilation med højtydende varmegenvinding for bedre indeklima. Derudover er el installationer blevet omlagt således, at ejendomsselskabet selv leverer målere til måling af alt internt forbrug. Dette afstedkommer en stor her og nu besparelse, da tilmeldingsgebyret til de 30 boliger spares og at der fremadrettet ikke skal afholdes udgifter til forsyningsselskabet for målerleje.

Projektet udføres for FSB i samarbejde med Kjær & Lassen  og Kant Arkitekter

Rundvisning på BOMI-Parken          Rundvisning på BOMI-Parken

Rundvisning på BOMI-Parken          Rundvisning på BOMI-Parken

Rundvisning på BOMI-Parken          Rundvisning på BOMI-Parken

Rundvisning på BOMI-Parken          Rundvisning på BOMI-Parken