Rejsegilde i Stormgade

Klaus Nielsen AS er ingeniør på fornyelsen af Klima-, Energi og Bygningsministeriets kontorer i Bygningsstyrelsens ældre ejendomme i Stormgade nr. 2, 4 og 6.
I ejendommene, der er henholdsvis bevaringsværdige og fredede, har vi i samarbejde med Bertelsen & Scheving Arkitekter og Entreprenørfirmaet Einar Kornerup formået at skabe et moderne og åbent kontormiljø med et behageligt indeklima. Blandt arbejderne kan nævnes etablering af et nyt konference- og mødecenter ud mod Frederiksholms kanal og åbne kontormiljøer.
Bygningernes bærende konstruktioner er omfattende ombygget for etablering af nye centrale trappeforløb og gennemlyste kontorer – i stedet for små enkeltmandskontorer og snævre bagtrapper.
De ældre ejendomme havde ikke ventilation og ringe muligheder for at åbne vinduer ud mod den tungt befærdede Stormgade. Hele bygningen har derfor fået etableret moderne ventilationsanlæg samt alle el-, vand- og varmeinstallationer er blevet moderniseret.

Fredag den 14. marts 2014 blev der holdt rejsegilde og rundvisning, hvor ministeren og repræsentanter for de fremtidige brugere blev vist rundt. Byggeriet afleveres i maj 2014.

Stormgade          Stormgade

Stormgade          Stormgade

Stormgade          Stormgade

Stormgade          Stormgade

Stormgade          Stormgade